Τι είναι η Ορθοπαιδική

Η Ορθοπαιδική είναι ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και την διόρθωση των παραμορφώσεων των οστών του ανθρώπινου σκελετού. Η ορθογραφία της λέξης είναι αμφιλεγόμενη, με ε ή αι. Παλαιότερα γραφόταν μόνο με «ε» - ορθοπεδική (orthopedics). Τα τελευταία χρόνια οι υποστηρικτές του «αι» αυξήθηκαν και θεωρώντας ότι η λέξη προέρχεται από το «ορθόν παιδίον», που σημαίνει ίσιο παιδί, γράφουν ορθοπαιδική (orthopaedics).
Με τα χρόνια το αντικείμενο της ειδικότητας διευρύνθηκε και σήμερα περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία όλων των παθήσεων του μυοσκελετικού από τις αναπτυξιακές και συγγενείς παθήσεις του σκελετού, τις τραυματικές παθήσεις και τις συνέπειες τους μέχρι τα εκφυλιστικά νοσήματα όπως η οστεοαρθρίτιδα και τα μεταβολικά νοσήματα των οστών όπως η οστεοπόρωση. Λόγω της ευρύτητας του πεδίου της ειδικότητας έχουν διαμορφωθεί υποειδικότητες. Υπάρχουν δηλαδή Ορθοπαιδικοί με εξειδίκευση σε ένα ή και περισσότερα αντικείμενα λόγω ειδικής εκπαίδευσης και ειδικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα υπάρχουν Χειρουργοί Σπονδυλικής Στήλης, Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί Παίδων, Χειρουργοί Χεριού και Άνω Άκρου, Χειρουργοί Ποδιού, Χειρουργοί Αθλητικών Κακώσεων.
Η ειδικότητα της ορθοπαιδικής είναι χειρουργική ειδικότητα. Για την εξάσκηση της γενικής ορθοπαιδικής και τραυματολογίας, απαιτείται η βασική εξαετής χειρουργική εκπαίδευση και η απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας μετά από εξετάσεις. Για την εξειδίκευση απαιτούνται επιπλέον ένα ή δύο χρόνια αποκλειστικής ενασχόλησης με συγκεκριμένο αντικείμενο.
Υπάρχουν βέβαια και ορθοπαιδικοί που έχουν επιλέξει να μην ασκούν τη χειρουργική και συνήθως απασχολούνται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.