Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS)
Η ελάχιστης επεμβατικότητας χειρουργικές τεχνικές ελαχιστοποιούν το χειρουργικό τραύμα που προκαλείται κατά την προσπέλαση της περιοχής του σώματος που χειρουργείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη ανάρρωση. Τα ποσοστά επιτυχίας και επιπλοκών δεν διαφέρουν από τις κλασσικές μεθόδους.
Τέτοιες εγχειρήσεις είναι:
- η διαδερμική ενδοσκοπική δισκεκτομή
- η μικροδισκεκτομή δια μέσω σωληνωτών διαστολέων
- η διαδερμική σπονδυλοπλαστική και κυφοπλαστική 
- η διαδερμική σπονδυλοδεσία

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο είναι η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, η σπονδυλική στένωση, η σπονδυλολίσθηση, τα κατάγματα σπονδυλικής στήλης και οι μεταστάσεις νεοπλασμάτων στους σπονδύλους.
Οι ελάχιστα επεμβατικές εγχειρήσεις γίνονται σε όλα τα Νοσοκομεία που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό του χειρουργείου (ακτινοδιαπερατό χειρουργικό τραπέζι, ακτινοσκοπικό μηχάνημα - C arm, χειρουργικό μικροσκόπιο και σύστημα βιντεοσκόπησης) αλλά απαιτούνται ειδικά σχεδιασμένα χειρουργικά εργαλεία και ειδικά εμφυτεύματα. Για το λόγο αυτό το κόστος είναι υψηλότερο αλλά συνολικά λόγω του μικρότερου χρόνου νοσηλείας δεν διαφέρει κατά πολύ από αυτό των ανοικτών επεμβάσεων.

Διαδερμική Σπονδυλοδεσία

Η πρώτη στην Ελλάδα διαδερμική σπονδυλοδεσία με διατρηματική τοποθέτηση κλωβού έγινε το 2007 (από τον Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης Λ. Κολλίντζα)