Υπερκονδύλιο κάταγμα αγκώνα


Το υπερκονδύλιo κατάγμα του αγκώνα είναι το πιο συχνό κάταγμα του αγκώνα στα παιδιά. Συμβαίνει συνήθως μετά από πτώση από ύψος με τον αγκώνα σε έκταση. Όταν υπάρχει παρεκτόπιση χρειάζεται χειρουργική θεραπεία με γενική νάρκωση. Ο στόχος είναι η ανάταξη και σταθεροποίηση του κατάγματος για να αποφεχθούν οι άμεσες και απώτερες επιπλοκές. Άμεση επιπλοκή αυτού του είδους των καταγμάτων είναι η ισχαιμία του χεριού λόγω απόφραξης της βραχιονίου αρτηρίας. Απώτερη επιπλοκή είναι η ραιβοποίηση του αγκώνα λόγω πόρωσης σε λάθος θέση. Το οστό "κολλάει στραβά" με αποτέλεσμα τη δυσμορφία χωρίς ευτυχώς λειτουργικούς περιορισμούς (photo πάνω αριστερά).