Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης είναι μια συχνή τραυματική κάκωση του ώμου. Ανάλογα με τη βαρύτητα της συνδεσμικής βλάβης η  κάκωση ταξινομείται σε 6 τύπους. Χειρουργική θεραπεία προτείνεται πάντα στο πλήρες εξάρθρημα τύπου 4 (όπως στην περίπτωση που παρουσιάζεται ) και στους τύπους 5 και 6. Στους τύπους 1 και 2 δεν χρειάζεται χειρουργική θεραπεία. Στον τύπο 3 προτείνεται χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενή ...
Παρουσίαση περίπτωσης ‎(εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής)‎